Ogłoszenie 30.11.2009

Firma STAKO CNG Sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku, ul. Poznańska 54 w związku z realizacją projektu "Uruchomienie produkcji innowacyjnych wysokociśnieniowych zbiorników STAKO CNG Sp. z o.o. „ dofinansowanego ze środków publicznych w ramach działania 4.4 nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zaprasza do składania ofert na:

"Defektoskop ultradźwiękowy do badania rur i zbiorników aluminiowych zakończonych szyjką (poniżej zdjęcie przekrojowe)"

Wymagania dla urządzenia:

- urządzenie powinno wykrywać wady ukryte ( pęcherze, obce wtrącenia,
zawalcowania, rozwarstwienia itp.),
- urządzenie powinno mieć możliwość archiwizacji badania ( tj. nr zbiornika, data
oraz wyniki badania),
- głowica urządzenia do skanowania powierzchni zbiornika powinna być
przystosowana do kształtu części zbiornika tj. szyjki, części cylindrycznej oraz
dennicy zbiornika.
- część cylindryczna badanego zbiornika:
- grubość ścianki od 3-15 mm,
- średnica od 200 do 420 mm,
- długość zbiorników max 3000 mm.
- badany materiał: aluminium w gat. 6061

Możliwe opcje:
- stoły podawczo-odbiorcze, obrotnice
- praca w cyklu automatycznym lub półautomatycznym,

1.

Zamawiający: STAKO CNG Sp. z o. o.
ul. Poznańska 54
76-200 Słupsk
Tel. (59) 842 48 95
Fax. (59) 848 19 99
e-mail: info@stakocng.com

2.

Miejsce dostawy: STAKO CNG Sp. z o. o.
76-200 Słupsk,
ul. Portowa 16 B

3.

Termin składania ofert: do 15.01.2010

4.

Termin dostawy: luty 2010

5.

Osoby uprawnione do kontaktu:
a). w sprawach formalnych:
- Beata Goreńska (59) 8405122, fax. (59) 8481999, e-mail: b.gorenska@stako.pl
- Piotr Strąpoć tel. (59) 8405150, fax. (59) 8481999, e-mail: p.strapoc@stako.pl
b). w sprawach technicznych:
- Stanisław Kubicz (59) 8405126, fax. (59) 8481999, e-mail: s.kubicz@stako.pl
- Piotr Strąpoć (59) 8405150, fax. (59) 8481999, e-mail: p.strapoc@stako.pl

 

6.

Oferty można składać:
- drogą e-mailową na adres: p.strapoc@stako.pl lub s.kubicz@stako.pl
- osobiście w siedzibie w firmy,
- listownie na w/w adres w pkt. 1

7.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się:
właściwościami technicznymi oferowanego urządzenia w stosunku do specyfiki wymaganych badań, ceną oferowanych wyrobów, gwarancją, serwisem.

8.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego ogłoszenia bez podania przyczyny.

9.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.Ogłoszenia