Ogłoszenie 16.12.2009

Firma STAKO CNG Sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku, ul. Poznańska 54 w związku z realizacją projektu "Uruchomienie produkcji innowacyjnych wysokociśnieniowych zbiorników STAKO CNG Sp. z o.o." dofinansowanego ze środków publicznych w ramach działania 4.4 nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zaprasza do składania ofert na:

"Dostawę i montaż dwóch kompletów przewodów spalinowych (kominów) wysokotemperaturowych do pieca obróbki cieplnej aluminium z wanną chłodzącą."


Wytyczne dla urządzenia:
- temperatura spalania max. 600˚C,
- ciągła temp. pracy pieca: 530˚C - 550˚C przez około 1,5 godz. oraz 8-10 godzin w
temperaturze 175˚C ,
- piec opalany gazem,
- ilość spalin 1x 2500m3/h,
- wylot (istniejące wyjście z pieca) ø 200 mm
- temp. izolacji  max. 1260˚C,
- wysokości kominów 5,5- 6,0 m (1,5 - 2,0 m ponad dach),
- montaż kominów: do istniejącego dwuteownika, na górnej płycie pieca,
wyprowadzenie kominów przez dach hali tj. wykonanie przepustu w połaci dachu z płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym 120 mm wraz z uszczelnieniem.


Możliwe opcje:
- kominy proste lub z kolanem 45 ˚

1.

Zamawiający: STAKO CNG Sp. z o. o.
ul. Poznańska 54
76-200 Słupsk
Tel. (59) 842 48 95
Fax. (59) 848 19 99
e-mail: info@stakocng.com

2.

Miejsce dostawy i montażu: STAKO CNG Sp. z o. o.
76-200 Słupsk,
ul. Portowa 16 B

3.

Termin składania ofert: do 26.01.2010 r.

4.

Termin dostawy i realizacji: do 26.02.2010 r.

5.

Osoby uprawnione do kontaktu:
a). w sprawach formalnych:
- Beata Goreńska (59) 8405122, fax. (59) 8481999, e-mail: b.gorenska@stako.pl
- Piotr Strąpoć tel. (59) 8405150, fax. (59) 8481999, e-mail: p.strapoc@stako.pl
b). w sprawach technicznych:
- Stanisław Kubicz (59) 8405126, fax. (59) 8481999, e-mail: s.kubicz@stako.pl
- Stanisław Markiewicz (59) 8405158, fax. (59) 8481999, e-mail: s.markiewicz@stako.pl

6.

Oferty można składać:
- drogą e-mailową na adres: s.markiewicz@stako.pl lub p.strapoc@stako.pl
- osobiście w siedzibie w firmy,
- listownie na w/w adres w pkt. 1

7.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się:
ceną oferowanych wyrobów i doświadczeniem w realizacji podobnych projektów.

8.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego ogłoszenia bez podania przyczyny.

9.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.Ogłoszenia