Ogłoszenie 01.07.2009

Firma STAKO CNG Sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku, ul. Poznańska 54 w związku z realizacją projektu „ Uruchomienie produkcji innowacyjnych wysokociśnieniowych zbiorników STAKO CNG Sp. z o.o. „ dofinansowanego ze środków publicznych w ramach działania 4.4 nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zaprasza do składania ofert na:

"Wyroby hutnicze ze stali nierdzewnej na kosz do linerów aluminiowych według poniższego zestawienia"

Nazwa Rodzaj Wymiar detalu [mm] Ilość sztuk
Pręt okrągły fi 10

L = 2544

40
fi 12

L = 2496

36
fi 90

L = 20

8

L = 20

8

L = 137

8
Pręt kwadratowy 10 x 10

L = 36

336
Tuleja 63 x 50

L = 370

8
fi 90 x 71

L = 290

8

L = 92

8

L = 2911

8
Rura bezszwowa fi 17,2 x 2,3

L =3110

96
fi 101,6 x 4

L = 200

8

L = 100

8
Profil prostokątny 100 x 100 x 4

L = 2480

4

L = 2280

4
60 x 40 x 3

L = 2380

4

L = 2370

4
80 x 60 x 3

L = 2370

4
120 x 60 x 4

L = 2470

14
Blacha gr.= 3 2 arkusze o wym: - -
1250 x 2500 mm
Blacha gr.= 4 2 arkusze o wym: - -
1250 x 2500 mm
Blacha gr.= 6 4 arkusze o wym: - -
1500 x 3000 mm

 

1.

Zamawiający: STAKO CNG Sp. z o. o.
ul. Poznańska 54
76-200 Słupsk
Tel. (59) 842 48 95
Fax. (59) 848 19 99
e-mail: info@stakocng.com

2.

Materiał: dopuszcza się poniższe gatunki materiału:
- 1.4301 - 1.4541 - 1.4404
- 1.4841 - 1.4571
Nie jest wymagane by wszystkie pozycje w/w zestawienia były z materiału w jednym gatunku.

3.

Przeznaczenie:  z materiału wykonany będzie kosz do linerów aluminiowych,
grzany w piecu do temperatury 530 stopni C a następnie chłodzony wodą o temperaturze 20-30 stopni C.

4.

Termin składania ofert: do 06.07.2009

5.

Dostawy: wszystkie pozycje z powyższego zestawienia powinny dotrzeć
do Zamawiającego najpóźniej do 04.09.2009. Nie musi to być
jednorazowa dostawa całości materiału. Dopuszcza się dostawy
sukcesywne.
Dostawy materiału w odcinkach handlowych, zbliżonych do wielokrotności długości poszczególnego detalu z powyższego zestawienia tak, by odpad był jak najmniejszy.

6.

Miejsce dostawy: 76-200 Słupsk, ul. Poznańska 54

7.

Osoby uprawnione do kontaktu:
a). w sprawach formalnych:
- Beata Goreńska (59) 8405122, fax. (59) 8481999, e-mail: b.gorenska@stako.pl
- Piotr Strąpoć tel. (59) 8405150, fax. (59) 8481999, e-mail: p.strapoc@stako.pl
b). w sprawach technicznych:
- Marcin Michalski (59) 8405125, fax. (59) 8481999, e-mail: m.michalski@stako.pl
- Piotr Strąpoć (59) 8405150, fax. (59) 8481999, e-mail: p.strapoc@stako.pl

8.

Oferty można składać:
- drogą e-mailową na adres: p.strapoc@stako.pl lub m.michalski@stako.pl,
- osobiście w siedzibie w firmy,
- listownie na w/w adres w pkt. 1

9.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się:
ceną oferowanych wyrobów oraz kompletnością dostawy wymaganych elementów tj. zapewnieniem dostawy wszystkich wyrobów hutniczych umieszczonych w w/w zestawieniu.

10.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego ogłoszenia bez podania przyczyny.

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.Ogłoszenia