Ogłoszenie 23.10.2009

Firma STAKO CNG Sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku, ul. Poznańska 54 w związku z realizacją projektu "Uruchomienie produkcji innowacyjnych wysokociśnieniowych zbiorników STAKO CNG Sp. z o.o. „ dofinansowanego ze środków publicznych w ramach działania 4.4 nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zaprasza do składania ofert na:

"Urządzenie do cięcia rur aluminiowych"

Wymagania dla urządzenia:
- sztywna konstrukcja umożliwiająca podawanie rur o długości od 1 do 12 m
- możliwość cięcia rur o średnicy zewnętrznej od 100 do 400 mm i grubości ścianki od 2 do 12 mm
- długość cięcia w zakresie od 130 mm do 400 mm,
- własności mechaniczne materiału rury aluminiowej:

    • granica plastyczności 265 MPa,
    • wytrzymałość na rozciąganie 340 MPa,
    • wydłużenie 12%,

Możliwe opcje:
- docisk do cięcia rur w pakietach,
- system odprowadzania wiórów,
- stoły podawczo-odbiorcze,
- praca w cyklu automatycznym lub półautomatycznym,
- cięcie rur stalowych

1.

Zamawiający: STAKO CNG Sp. z o. o.
ul. Poznańska 54
76-200 Słupsk
Tel. (59) 842 48 95
Fax. (59) 848 19 99
e-mail: info@stakocng.com

2.

Miejsce dostawy: STAKO CNG Sp. z o. o.
76-200 Słupsk,
ul. Portowa 16 B

3.

Termin składania ofert: do 23.11.2009

4.

Termin dostawy: styczeń/luty 2010

5.

Osoby uprawnione do kontaktu:
a). w sprawach formalnych:
- Beata Goreńska (59) 8405122, fax. (59) 8481999, e-mail: b.gorenska@stako.pl
- Piotr Strąpoć tel. (59) 8405150, fax. (59) 8481999, e-mail: p.strapoc@stako.pl
b). w sprawach technicznych:
- Stanisław Kubicz (59) 8405126, fax. (59) 8481999, e-mail: s.kubicz@stako.pl
- Piotr Strąpoć (59) 8405150, fax. (59) 8481999, e-mail: p.strapoc@stako.pl

6.

Oferty można składać:
- drogą e-mailową na adres: p.strapoc@stako.pl lub s.kubicz@stako.pl
- osobiście w siedzibie w firmy,
- listownie na w/w adres w pkt. 1

7.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się:
ceną oferowanych wyrobów, gwarancją, serwisem oraz właściwościami technicznymi oferowanego urządzenia.

8.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego ogłoszenia bez podania przyczyny.

9.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.Ogłoszenia