2005-09-09 Certyfikaty CE i Π

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej zapisanym w tzw. Dyrektywach Nowego Podejścia, niektóre kategorie wyrobów przemysłowych mogą być wprowadzane na rynek jedynie wtedy, gdy spełniają zawarte w tych dyrektywach wymagania i posiadają naniesiony znak CE lub Π. Dyrektywy 97/23/EC i 99/36/EC w sprawie zbliżenia przepisów Państw Członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych (w skrócie PED od Pressure Equipment Devices i TPED od Transportable Pressure Equipment Devices) od 1 maja 2004 muszą być stosowane również w Polsce. Dyrektywy te regulują zasady wprowadzania urządzeń ciśnieniowych na rynki Państw Członkowskich Unii Europejskiej (EU) i Europejskiej Wspólnoty Ekonomicznej (EEC). Ponadto dyrektywy harmonizują regulacje narodowe Państw Członkowskich w zakresie certyfikacji urządzeń ciśnieniowych i ostatecznie zastępują wewnętrzne przepisy krajów Wspólnoty. Nasze certyfikaty CE i Π pozwalają na nowe, niesamochodowe zastosowania dla zbiorników cylindrycznych zgodnie z wymaganiami powyższych dyrektyw (wózki widłowe, przyczepy kempingowe, kuchenki itp.


News

2007-08-25
40-lecie STAKO