Ultra Light-weight

Super lekkie zbiorniki kompozytowe

Stworzyliśmy innowacyjną technologię produkcji zbiorników wysokociśnieniowych z zastosowaniem najnowszej generacji materiałów kompozytowych. Dzięki opatentowanym rozwiązaniom konstrukcyjnym nasze zbiorniki wysokociśnieniowe charakteryzują się wyjątkowo małą wagą.