Kontakt
Address:

Stako Sp. z o.o.
76-200 Słupsk
Ul. Poznańska 54

Stako CNG
76-200 Słupsk
Ul. Portowa 16B

tel.: +48 598424895 lub +48 598405111

email.: sales-pl@worthingtonindustries.com