Innowacyjna Gospodarka 2007-2013


Nazwa beneficjenta:
STAKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość projektu:
24 419 411,22 PLN.
Udział UE:
5 607 786,39 PLN.
Okres realizacji:
21.08.2008 r. – 30.06.2010 r.
Opis inwestycji:
budowa nowego zakładu produkującego innowacyjne wysokociśnieniowe zbiorniki do przechowywania,
przewozu i napędu pojazdów mechanicznych sprężonym gazem naturalnym lub wodorem.
Osoby zainteresowane szczegółami realizowanego projektu prosimy o kontakt z Panią:
Beatą Goreńską
tel.:
59/ 842 48 95;
59/ 840 51 22
fax.:
59/ 848 19 99
e-mail:
stako@stako.pl lub b.gorenska@stako.pl

Więcej o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka na stronie:
Więcej o Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego na stronie:
Strony Unii Europejskiej:
Strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:
Strony Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: